KÖZÖS MONDANDÓ

Időigény 7 perc.

Tér- és eszközigény Bárhol játszható.

Fejleszthető képességek Történetmesélés, kooperáció.

A játék menete Három változatot ismertetünk.

  1. Szavankénti váltással az egész csoport játszhat egyszerre. Körben ülve egy-egy szót fűzünk a már elhangzottakhoz. Mindenkinek jogában áll a kedve szerinti irányba terelni a történetet, befejezni az aktuális mondatot, újat kezdeni. De egyszerre csak egy-egy szót tehetünk hozzá a közös mondandóhoz. Játszható a téma meghatározása nélkül, avagy annak megkötésével. Megadhatjuk a közösen „írt” alkotás műfaját, stílusát is. A kötőszó, névelő számíthat külön szónak is, de hozhatunk olyan szabályokat, hogy ezt például nem vesszük figyelembe. Játszhatunk mondatonkénti váltással is.
  2. Párokban játszunk. A párok egymás kezét fogva egy embernek számítanak, s úgy beszélgetnek egy másik emberrel (vagyis egy másik párral), hogy az egyik szót a pár egyik tagja mondja, a másikat a társa – egészen addig, amíg be nem fejezik a mondatot. A választ hasonló módon adja a másik pár. Egy kis önálló tréninggel készülhetünk a játékra: a „ketten vagyunk egyek” monologizálnak. Ebben a rövid felkészülésben a minél nagyobb sebességre kellene törekedni – a mondandó mélysége most kevésbé fontos. Ha jól játszunk, akkor a párok tagjai még a dallamra, a mondatok ívére is képesek figyelni. Ha segít, hogy szituációt teszünk a játék alá, miért ne élnénk a lehetőséggel? (Ez gyakran legalább annyi problémát is jelenthet, mint amennyi haszna van.) Minden „ketten vagyunk egy” párosunk egy bulin van: itt mindenki ismer mindenkit, illik is beszélni az ismerőseinkkel. De leragadni sem lenne szabad egy embernél, mert akkor a többiekkel nem tudunk találkozni.
  3. Memóriajáték funkciót is adhatunk a Közös mondandónak. Körben ülve az első játékos szavát megismétli a második, majd hozzáteszi a sajátját. A harmadik az előzők ismétlésével így már három szót mond, és így tovább. (Lehetséges változat, de érdemes gondolkodni azon, hogy amennyiben a memória fejlesztése a cél, talán jobb megoldás a rögtönzött szöveg helyett valami értékesebbet, például egy verset, vagy valamilyen prózai mű részletét megtanulni – amire nem kellene rögtön a játék után azt mondani, hogy ezt most „töröljük” gyorsan.)
Scroll to top