Designgondolkodás

A designgondolkodás vagy tervezői gondolkodás olyan kreatív problémamegoldási folyamat, amelynek során megértjük a környezetünkben felmerülő jelenségeket, fejlesztési lehetőségeket ismerünk fel, és tudásunkat felhasználva olyan újszerű megoldásokat javaslunk, amelyek minden érintett igényeit figyelembe veszik. 

Ez a módszer sok olyan helyzetben felhasználható, ahol adott egy komplex, soktényezős probléma, és a cél nem a helyes végeredmény megtalálása, hanem egy működőképes, megvalósítható megoldás kidolgozása, amely pozitív hatással van a környezetünkre. Ehhez szükség van arra, hogy kreatívan gondolkodjunk, együttműködjünk és kísérletezzünk. 

A designgondolkodás nevű módszertan a tervezői szakmákban (formatervezés, divattervezés, grafikai tervezés, digitális terméktervezés, építészet stb.) alkalmazott lépéseket, technikákat és különböző játékos és vizuális feladatokat gyűjt össze, hogy ezeket használva bárki, bármilyen területen jobban ki tudja használni a kreativitását problémák megoldására, hatékonyabban dolgozzon csapatban, és minél jobb dolgokat tervezzen és hozzon létre, legyenek azok fizikai tárgyak, terek, események vagy éppen mindennapi gyakorlatok.

A tervezési folyamat lépései

A tervezés négy fő lépésre bontható, amelyeket végigkövetve bárki képes lehet kreatív eredményeket létrehozni. A folyamat minden esetben a lehetőségek és problémák feltárásával kezdődik, a kutatómunka eredményeinek értelmezésével folytatódik, majd ezt követi az ötletelés szakasza, ahol lehetséges megoldásokat sorolunk fel, hogy ezek közül végül a legjobbat válasszuk és dolgozzuk ki

Ezek a tervezési szakaszok körkörösen ismétlődhetnek, ahogy tervünket továbbfejlesztjük. Ezeket az ismétléseket nevezzük iterációnak.

A tervezés során divergens és konvergens szakaszok követik egymást. A feltárás és az ötletelés divergens (széttartó) szakasz, hiszen ilyenkor az információk, illetve az ötletek halmozásáról van szó. Ezekben a szakaszokban a mennyiség fontosabb, mint a minőség: a célunk az, hogy kiszélesítsük a lehetőségek spektrumát. Az értelmezés és a kidolgozás konvergens (szűkítő) szakaszok, amelyek egy konkrét megoldásra szűkítik a rengeteg lehetőséget. Ezekben a szakaszokban döntéseket kell hozni és konklúziókat levonni. Ilyenkor a kritikus gondolkodás kerül előtérbe, hogy a felhalmozott ismereteket és ötleteket rendezni és értékelni tudjuk.

Scroll to top