Szakirodalom

Bevezető

Ez a platform dinamikusan fejlődő, kommentált szakirodalmi válogatást kínál az újabb szemléletű művészet- és design-nevelés iránt érdeklődő közönségnek.

Az oldalon összeválogatott, tematikus blokkokba rendezett forrásgyűjteményrészben tartalmazza a – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem EFOP 3.2.6-16 projektjében megfogalmazott – HEAD-program elméleti hátterének legfontosabb szakirodalmi elemeit, inspirációs forrásait.

Mi az a HEAD-program?

A HEAD program egy olyan, általános és középiskolák számára fejlesztett, újszerű módszertant alkalmazó program, amely holisztikus megközelítésű (H), együttműködés alapú (EA), és design (D) elemeket is tartalmaz, elsősorban a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érdekében.
Korszerű pedagógiai szemléletet közvetítve, egy sajátos integratív módszertan
alkalmazására ad lehetőséget az iskoláknak, valamint ötleteket a tanítás-tanulás mikéntjével kapcsolatban, így a meglévő pedagógiai programokba viszonylag könnyedén beépíthető.

A program elméleti keretezésén túl a folyamatosan frissülő platform célja az is, hogy a HEAD-program fókuszán akár kívül eső, vagy ahhoz csak érintőlegesen kapcsolódó, de továbbgondolásra mindenképpen érdemes pedagógiai szövegeket szemlézzen – elsősorban, de nem kizárólag nemzetközi szakfolyóiratokból.

Így a szöveggyűjtemény célközönségét nem szűkítjük a HEAD-programban részt vevő pedagógusokra: az itt nyújtott szakirodalmi válogatás minden progresszívan gondolkodó, vizuális kultúra és nevelés iránt érdeklődő művészeti hallgató, kezdő és/vagy praxisát fejleszteni vágyó pedagógus, kutató és oktatásfejlesztő hasznára válhat.

Az irodalomjegyzéket hat tematikus blokkba csoportosítva tesszük közzé, ami átláthatóbbá és érthetőbbé teszi a válogatás szempontjait.

A tematikus blokkokat minden esetben rövid, magyar nyelvű bevezető szöveggel kommentáljuk; e kommentárok célja a publikációk közötti eligazodás segítése, valamint a pedagógiaelméleti kérdések iránti fogékonyság, érdeklődés fokozása. Természetesen a témák és a szövegek között vannak átfedések, ezért a tematikus csoportosítás inkább csak a tájékozódást segíti; egyes szövegek akár több blokkban is helyet kaphatnak.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fontos feladatának tekinti, hogy hallgatóinak is segítséget nyújtson a különböző szakirányú folyóiratok, publikáció kereső site-ok és adatbázisok elérésében, az ellenőrzött minőségű tudományos publikációk megtalálásában és a nem ellenőrzött tartalmak kiszűrésében, emellett oktatási feladatának tekinti, hogy ismertesse a források megfelelő kezelését, a hivatkozások szabályrendszerét. Ennek megfelelően ezen az oldalon az egyes témakörök alá rendezett linkek minden esetben az adott publikációt megjelentető folyóirat hivatalos felületére vezetik az érdeklődőt; egyes folyóiratok mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszik tartalmaikat, mások intézményi regisztrációhoz, azaz előfizetéshez kötik az elérhetőséget. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem könyvtárából elérhető folyóiratok listája itt megtalálható: https://konyvtar.mome.hu/wp/

Témakörök:

Designgondolkodás

Kreativitás

A kritikai gondolkodás fejlesztése pedagógiai módszerekkel

STEAM, holisztikus szemlélet, projektmódszer

Társadalmi felelősségvállalás és művészetpedagógia

Scroll to top