Iskolai megvalósítás

A HEAD program a kijelölt a pedagógiai koncepciójának megfelelően a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez felhasználja a design eszköztárát, ami az iskolától és az iskola pedagógusaitól sajátos szemléletet követel. A jól megszokott tanári irányítást igénylő módszereket e programban el kell elengedni a pedagógusoknak, mert az aktív, a tanulók cselekvésén alapuló módszer alapvetően más pedagógus szerepet igényel, mert a tanulás érdekében az együttműködéseknek újszerű formáiban kell gondolkodni mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak, és mert a design lehetőségeinek felhasználása minden szereplő számára új elemet jelent a megismerés folyamatában. A program következetes érvényesítése érdekében megnő az iskola és a pedagógus, tanulást tervező és szervező szerepe, és átalakul a tanórai megvalósítást lebonyolító szerepe. Megvalósítás szempontjából a pedagógus legfontosabb szerepe egyrészt a program legfontosabb tervezési és szervezési elveinek következetes és kitartó követésében van, másrészt egy kellő nyitottsággal megalapozott pedagógiai magatartásból következően a folyamatok rugalmas és reflektív visszacsatolásában. Ennek megfelelően jó, ha a megvalósítás tapasztalatai folyamatosan beépülnek a pedagógiai munkába, ha az érintettek visszajelzései fontos szerepet kapnak a program továbbfejlesztésében, illetve ha a tanulók saját ötleteik által maguk is kezdeményezőkké válhatnak a folyamatban.

A módszertan alkalmazásának a folyamat facilitálásának osztálytermi alapelvei:

Scroll to top