Pedagógiai megközelítés

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a design eszközével

A tudáshoz való viszonyunk, tudásfelfogásunk az utóbbi évtizedekben nagy változáson ment keresztül, hisz mára a versenyképes munkaerőpiaci helyzet elérése érdekében, a tudás megszerzéséhez és annak alkalmazásához szükséges képességek a legfontosabbak. Akkor hasznos és vonzó a tanulók számára a tanulás, ha az iskola legfőbb célja az aktív, az élet bármely területén közvetlenül felhasználható, eszköz jellegű tudás építése. Ezeknek az igényeknek azonban az iskola csak akkor képes megfelelni, ha a tanulási folyamat során felmerülő kérdésekre és problémahelyzetekre nem kész válaszokat és megoldásokat ad a tanulók számára, hanem olyan eszközök használatát mutatja meg számukra, amelyek segítségével önállóan képesek a válaszok keresésére és – akár a mindennapi helyzeteket szimuláló – problémák megoldására.

A piac gyorsan változó igényei által kreált problémákra ugyanakkor az individuális tudás gyakran nem képes reagálni, így a társadalmi együttműködésben, a tudásmegosztásban rejlő kollektív tudás különböző formáira van szükség a megoldásokhoz.  Ennek következtében az emberek közötti kapcsolatok, a kommunikáció és kooperáció a modern gazdaságban olyan meghatározó növekedési és versenyképességi tényezőként jelentkeznek, amelyek nélkül a szűkebb értelemben vett tudástőke sem érvényesülhet. Minden előrejelzés egyetért tehát abban, hogy a jövőben a cselekvést támogató kompetenciák, így az általános problémamegoldó és kritikai gondolkodás, a reális és pozitív önbizalom, és a szociális képességcsoportok fejlesztése kiemelten fontos feladata az iskolának.

A HEAD program egy olyan, iskolai körülmények között alkalmazható nevelési-oktatási program, amely az iskola új kihívásaira sajátos pedagógiai koncepcióval keresi a megoldást.

Scroll to top