Szakirodalom – TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS MŰVÉSZETPEDAGÓGIA

Az oktatás mindig – minden szintje, és minden fajtája – valamilyen társadalmi cél szerint rendezi el elemeit, alkotja meg szabályrendszerét, és építi föl tanítási környezetét. A hagyományos, tömegoktatást végző intézmények (közoktatás) általában a gazdasági/politikai hatalom diskurzusát erősítik, míg a reform és alternatív iskolák a hagyományos iskolarendszerrel kritikus módon, vagy egyenesen azzal szemben fogalmazzák meg programjukat.

A HEAD-program, mint ahogy más innovatív, demokratikus alapokon nyugvó, és egyértelműen a reformpedagógiákból inspirálódó tanítási/tanulási program feladata ezért sok esetben az, hogy mutasson fel a közoktatás számára releváns, a rendszerhez alkalmazkodó elemeket (például miként segít egyik vagy másik kompetenciafejlesztés a munkaerőpiaci elhelyezkedésben), ugyanakkor a hagyományos tudásátadási formákat felforgatva tegye a dolgát, és alapjaiban sokkal demokratikusabb és kritikusabb magatartásformát kívánjon és eredményezzen, mint amit az iskolarendszer hagyományosan képviselni szokott.

Számos kreativitásfejlesztő, problémamegoldó pedagógiai módszernek – mint amilyen az általunk ajánlott HEAD-program – lényeges vonása, hogy a pedagógiát a társadalmi elköteleződés és felelősségvállalás gyakorlatának tekinti.

A designgondolkodás, amelynek immanens része a társas együttműködés, a szociális kompetenciák fejlesztése, olyan pedagógiai hagyományokra hivatkozva (például reformpedagógiák, John Dewey, Célestin Freinet) fogalmazza meg elméleteit, amelyek konkrét társadalmi víziókkal is rendelkeznek.  E társadalmi víziók lényeges, mondhatni közös elemei:

– az iskolás gyerekek társas kapcsolatainak, közösségi viszonyainak gazdagsága támogatása az intézményi szervezetben,

– az iskolás gyerekek korukhoz, kompetenciáikhoz mért jogérvényesítésének, közösségi önkormányzatának személyiségfejlesztő kibontakoztatása,

– az iskolában tartózkodás kifejezett társadalmi és jogegyenlőségének érvényesítése (demokratikus-komprehenzív, inkluzív iskola),

– konstruktív kapcsolat az iskolát környező helyi társadalommal, s ennek más közösségeivel például tanulási folyamatok támogatásában, közösségi szolgálatban, társadalmi részvételben,

– demokratikus részvétel megteremtése a helyi társadalom közügyeinek színterein,

– különösen a gyerek-, diákvilágot érintő tervezési és értékelési feladatok során (például intézménybővítés, játszótér, parkosítás, környezetvédelem, táborlétesítés),

– előítéletmentesség, szegregáló, diszkrimináló kapcsolati minták elkerülése.

A szociális design területéről származó designgondolkodás egyik alapvető vonása, hogy a tervezési folyamatot demokratizálja.  A designgondolkodás pedagógiai gyakorlata során egy önirányításban, közösségi identitásokban, az önfenntartás bizonyos mértékű megjelenítésében gazdag, nyílt, demokratikus társadalom képe rajzolódik ki.

Számos esetben a cselekedtető/társas interakcióra alapozó, és kreatív problémamegoldást célzó pedagógiai módszerek (mint a designgondolkodás, vagy a projektmódszer) témafelvetésükben is konkrét társadalmi problémák kifejtését, megértését és közösségi megoldások előmozdítását tűzik ki célul. A szöveggyűjteménybe elsősorban ilyen jellegű projekteket válogattunk.

Nemzetközi szakirodalmi válogatás, linkgyűjtemény megjelenésük sorrendjében:

Routledge International Handbook of Participatory Design

Liam J. Bannon, Pelle Ehn

Link: https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203108543.ch3

2012, ISBN: 9780415694407

Creating inclusive knowledges: exploring the transformative potential of arts and cultural practice

Christopher Sonn & Alison Baker, 2016

International Journal of Inclusive Education, vol. 20. 2016

Link: https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1047663

A művészeti és kulturális gyakorlat számos tudományágban és szektorban kap figyelmet a közösségépítés eszközeként, a társadalmi változás és a helyes életmód előmozdítójaként. Ebben a cikkben áttekintik a közösség és a szabadság-pszichológiák, a közösségi művészet és a köznevelés közötti kapcsolatokat.

Bevezetik a közösségi pedagógiák fogalmát, mint a fenti területek közös metszetét. A különböző hozzászólások, amelyek megjelennek a szövegben, példák azokra a hasonlóságokra és különbségekre, amelyek az eltérő művészi és kulturális gyakorlatok mozgósításával kapcsolatban léteznek szerte a világban.

A közösségi pedagógiák törekszenek fellépni az elnyomással, a marginalizációval, a társadalmi kirekesztettséggel szemben, különböző episztemológiai és módszertani eszközöktől inspirálva, részvételi alapon és a relációs etika folytonos előtérbe helyezésével.

Content in Context: Community Building Through Arts Education

Amy R. Shimshon-Santo

Journal for Learning through the Arts, 3 (1) 2007

Link: https://escholarship.org/uc/item/3vt4v339

Design Thinking for Social Innovation

Tim Brown, Jocelyn Wyatt

Stanford Social Innovation Review, 2010

Link: https://ssir.org/articles/entry/design_thinking_for_social_innovation

Design for Action

Tim Brown, Roger Martin

Harvard Business Review, 2015, sept

Link: https://hbr.org/product/design-for-action/R1509C-PDF-ENG

Transformation of the Aesthetic: Art as Participatory Design.

Matthew Holt

Design and Culture, vol. 7. 2015

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17547075.2015.1051781

Art That Makes Communities Strong: Transformative Partnerships With Community Artists in K–12 Settings

Christine Woywod and Raoul Deal

Art Education, vol.69. 2016

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00043125.2016.1141652

Artistic Constitutions of the Civil Domain: On Art, Education and Democracy

Pascal Gielen

The International Journal of Art & Design Education, vol. 36. 2017

Link: https://doi.org/10.1111/jade.12146

Indigenous Making and Sharing: Claywork in an Indigenous STEAM Program

Filiberto Barajas-López & Megan Bang

Equity & Excellence in Education, 51:1, 7-20,

https://doi.org/10.1080/10665684.2018.1437847

Design for social change and design education: Social challenges versus teacher-centred pedagogies

Nicos Souleles

The Design Journal An International Journal for All Aspects of Design, 2017 sept.

Link:  https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1353037

Socially Engaged Art Education: Defining and Defending the Practice

Ross H Schlemmer

In: Handbook of Research on the Facilitation of Civic Engagement through Community Art

Link: https://www.researchgate.net/publication/312010009_Socially_Engaged_Art_Education_Defining_and_Defending_the_Practice

További hasznos linkek:

http://www.participle.net/

http://www.mind-lab.dk/

http://www.openideo.com/

http://thinkpublic.com/

http://www.socialinnovationexchange.org/http://www.tacsi.org.au/

Scroll to top