Tanulásszervezés

E program bevezetése a hosszabb távú fenntarthatóság, a valós tantárgyi integrációt megvalósító beágyazódás érdekében sajátos szemléletet igényel az iskolától, ami tanulásszervezési döntéseket is érint. A módszertan olyan támogató közeg kialakítását igényli, amelyet az adott intézmény vezetésének és pedagógusainak együttműködésében kell létrehozni. Az új módszertan a tanulók számára szokatlan tanulási szituációt jelent, amit az érintett felek közösen tudnak előkészíteni. A tanulásszervezési feltételek átalakítását érdemes fokozatosan, kisebb lépésekben megvalósítani. A folyamat fontos szereplője ugyanakkor a pedagógus, akinek kellő rugalmasságra, bátorságra és innovációs hajlandóságra van szüksége ahhoz, hogy a designgondolkodás módszertant akár szűk tantárgyi keretek között, akár együttműködést igénylő komplexebb fejlesztési célok elérése érdekében alkalmazza. Az innovatív pedagógusok további kihívása, hogy a tapasztalataik függvényében képesek legyenek a program legfontosabb jellemzőit megtartva a saját intézményükre alakítani, illetve akár a tanulók visszajelzései és igényei alapján folyamatosan továbbfejleszteni az intézményi megvalósítást.

A módszertan megismerése és fokozatos bevezetése érdekében szűk tantárgyi keretek között minden pedagógus kipróbálhatja valójában a módszertan egyes elemeit és feladatait, ami a tanulásszervezési formák átszervezését sem igényli. A tanórai keretekhez alkalmazkodó szervezési formában a tanulási folyamatot elindító problémahelyzet kijelölésének természetesen alkalmazkodnia kell a szűkebb tantárgyi tartalomkijelöléshez, ezáltal tud az egyszerűbb problémakijelölés alkalmazkodni a szűkebb tanórai időkerethez is.

Szervezési lehetőségekhez javasolt időkeret:

  • A saját tantárgyi keretek megtartásával a tantárgyi együttműködések figyelembe-vételével érdemes 2-3 tanórás – lehetőségek szerint egybefüggő (heti) – órakeretben gondolkodni.
  • A projektnap értelemszerűen egy-egy tanulmányi nap, több tantárgyat érintő összefüggő tevékenységét jelenti, amelynek elhelyezése a tanév rendjében, az iskola adottságaihoz és sajátos céljaihoz alkalmazkodva lehetséges.
  • A témahét értelemszerűen egy tanulmányi hét összefüggő tevékenységét jelenti, amelynek elhelyezése adott a tanév rendjében. A designgondolkodás módszertan alkalmazható akár a témahét központilag megadott keretei között (például Fenntarthatósági Témahét), illetve az intézményi sajátosságok és igények figyelembevételével bármely egyéb formában (például erdei iskola) is.
  • Sajátos komplex tanulási egység (epocha), amely több hét (például 4-6 tematikusan egybefüggő tanulmányi hét), az intézmény által kijelölt tantárgyak integrációját teszi lehetővé, esetleg bizonyos tantárgyi hangsúlyokkal. Egy-egy tanítási egység az adott téma holisztikus megközelítésében dolgozza fel a kijelölt problémát, a különböző egységek váltakozása rendezi azonban az adott félév vagy tanév tartalmait egy összefüggő, komplex rendszerré.
Scroll to top