A HEAD program pedagógiai koncepciója

A nevelési-oktatási program olyan, iskolai tanulástervezést, tanulásszervezést segítő műfaj, amely körültekintő részletezettségének köszönhetően képes konkrét segítséget nyújtani egy adott pedagógiai koncepció köré épülő iskolai program megvalósításához. Akkor jó egy nevelési-oktatási program részletezettsége, ha pontosan magyarázza az adott program pedagógiai koncepcióját, illetve minél többféle eszközzel (például tanítási egységek leírásával, tanulási segédeszközökkel, pedagógus-továbbképzéssel) segíti az iskolát az adott koncepció gyakorlati megvalósulásában. Minden nevelési-oktatási program lényegi eleme tehát, a rendszerszintű oktatás sajátos specifikációjaként értelmezhető, tudatosan kiválasztott és pontosan körülírt pedagógiai koncepció. A jól megfogalmazott pedagógiai koncepció tudja leginkább lehatárolni az adott program legfontosabb fejlesztési céljait, az ehhez szorosan kapcsolódó tudásépítési elveket, a megvalósítást megalapozó eszköztárat és konkrét módszertant, ami végeredményben képes összegezni az iskolai megvalósításhoz szükséges pedagógiai megközelítést és hitvallást.

A HEAD program pedagógiai koncepciója a cselekvésalapú pedagógia tanulásfelfogásán alapszik, amelyet a kreatív problémamegoldás érdekében, a művészet eszköztárát is felhasználva valósít meg. A HEAD program olyan holisztikus (H), együttműködés alapú (EA), design (D) nevelés-oktatási program, amely elsősorban a gondolkodás fejlesztésére koncentrál.

Scroll to top