PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

HEAD program

Az általános és középiskolák számára készült HEAD program, a problémamegoldó gondolkodás hatékony fejlesztésére alkalmas pedagógiai program.

A program valójában a projektalapú oktatás egy sajátos, – az innovációs ipar és design világából induló – módszertanát használja fel, amely a tervezői gondolkodás (design thinking) lépéseit adaptálja a tanítás-tanulás helyzeteire. A módszer lényegéből következően egyrészt tantárgyfüggetlen, másrészt iskolai körülmények között épp a tantárgyak közötti együttműködést ösztönzi. Olyan gyakorlatorientált tanulási folyamatban gondolkodik, amely képes a tananyagot életszerű, komplex problémahelyzetek köré szervezni. A HEAD program tehát egy olyan holisztikus (H), együttműködés alapú (EA), design (D) nevelési-oktatási program, amely elsősorban a gondolkodás fejlesztésére koncentrál.

E módszertan alkalmazásának sikerét támogatja egyrészt, hogy a tanulási folyamatot irányító problémahelyzet és annak közös megoldása a tanulók számára az élményalapú tanulás lehetőségét rejti, másrészt mert a problémamegoldás érdekében jól körülhatárolható és didaktikusan értelmezhető megoldási lépések követése a pedagógusok számára megfelelő pedagógiai eredményt garantál.

A programfejlesztés folyamatát sokféle tudás, – leginkább a pedagógia és design találkozása – támogatja, ugyanakkor a közoktatás számára is hasznos végeredményt a fejlesztésbe bevont iskolák és pedagógusok jelenléte biztosíthatja. A HEAD program egy olyan kutatással támogatott iskolai fejlesztés tehát, ahol az iskolai kipróbálás és együttműködés hitelesíti a módszertani innováció működőképességét.

HEAD program bemutatkozó film

Csapat

SZAKMAI VEZETŐ
Illés Anikó
KOORDINÁTOROK
Sárközi Andrea / Mayer Zoltánné / Kiss-Papp Csilla
Bikácsy-Daróczy Ágnes / Vas Beatrix
TÉMAVEZETŐK
Bényei Judit / Pallag Andrea / Schmidt Andrea
KUTATÓK
Csernátony Fanni / Erdélyi Sarolta Ágnes / Erhardt Miklós / Fehér Borbála
Kozák Zsuzsanna / Lipták Ildikó / Lődi Virág / Pais Panni / Sándor Katalin
Tarr Kálmán / Vida Péter

Iskolák

Scroll to top