Ötletek csoportosítása

DEFINÍCIÓ – A hasonló vagy összetartozó ötletek egy csoportba rendezése, a könnyebb átláthatóság érdekében.

FUNKCIÓ – A felhalmozott ötletek közül sok esetben nehéz kiválasztani a legjobbakat. Ezt segíthetjük azzal, ha az ötleteket valamilyen rendező elv szerint először csoportokra bontjuk. Ez a feladat segít abban is, hogy a résztvevők könnyebben meglássák az összefüggéseket, és rendszerben gondolkodjanak.

MIKOR HASZNÁLJUK? – Az ötletelési fázis közben vagy annak végén, amikor már 20-nál több post-it van a nagy lapokon. Ennél nagyobb mennyiség csoportosítás nélkül már átláthatatlan.

IDŐ – 10-15 perc

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

 1. A csapatok előkészítik a több körös ötletelés során felhalmozott post-iteket és egy nagy üres lapot.
 2. A csapattagok elkezdik áthelyezni egyik lapról a másikra a post-iteket, de már úgy, hogy egymás mellé kerüljenek azok, amelyek valamilyen szempontból összetartoznak.
 3. A kialakult ötletcsoportokat bekarikázzák, hogy azok világosan elkülönüljenek egymástól.
 4. Minden csoportnak adnak egy elnevezést, amely mutatja, hogy mi a közös az ötletekben. (például térhez kapcsolódó ötletek, eszközökhöz kapcsolódó ötletek, virtuális ötletek, játékos megoldások)

TIPP – Ha kevés ötletcsoport van, az azt jelenti, hogy a gondolkodás nem volt kellően szerteágazó. Ilyen esetben javasolhatunk egy újabb ötletelési kört, ahol mindenkinek olyan ötleteket kell felírnia, amelyek egyik meglévő csoportba sem tartoznak.

KELLÉK – Nagy lap, filctoll.

Letölthető dokumentumok

példa

Mi lenne ha…? – Inspiráló kérdések

DEFINÍCIÓ – Ötletelést támogató módszer, amely segít abban, hogy újszerű és kreatív megoldási javaslatok szülessenek. Az ötletelés során a csapatoknak inspiráló kérdéseket kell megválaszolniuk.

FUNKCIÓ – Sokszor azért fogyunk ki hamar az ötletekből, mert a megszokott gondolkodási modelljeink akadályozzák a kreativitásunkat. Ilyen helyzetben el kell engednünk a fantáziánkat, meg kell kérdőjeleznünk a szabályokat, amelyek visszatartanak minket és el kell képzelnünk, hogy bármi lehetséges. Az így született ötletek elsőre lehet, hogy nem tűnnek megvalósíthatónak, de más ötletekkel kombinálva érdekes eredményekre vezethetnek.

MIKOR HASZNÁLJUK – Amikor a csapatoknak nehézséget okoz kilépni a megszokott keretek közül, és kevés vagy túlságosan egysíkú ötlet születik.

IDŐ – Kb. 10 perc.

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

 1. Mindenki maga elé vesz egy csomag post-itet és filctollat.
 2. Valaki felolvas egy inspiráló kérdést egy kártyáról.
 3. Mindenki leírja a választ egy post-itre.
 4. Több körben megismételjük a gyakorlatot.
 5. A csapattagok megosztják egymással az így született ötleteket.

TIPP – Lehet, hogy nem mindig relevánsak a kártyákra írt kérdések, ebben az esetben lehet passzolni. A kérdéseket ki lehet egészíteni más, a témához illő kérdésekkel is.

KELLÉK – Inspiráló kérdés-kártyák, post-it, filctoll.

Letölthető dokumentumok

séma

Ötletmixelés

DEFINÍCIÓ – A meglévő ötletetek kombinálását, új, kreatív ötletek kitalálását segítő játékos technika. Lényege, hogy mindenki választ egy neki tetsző ötletet, amelynek – akár más ötletekkel kombinálva – elkészíti a különböző, továbbfejlesztett verzióit.

FUNKCIÓ – Az igazán kreatív ötletek általában meglepő párosításokból keletkeznek. Az agyunk képes összefüggést találni akár két teljesen különböző fogalom vagy ötlet között is – ezt a képességét használjuk ki. Az ilyen módon továbbfejlesztett ötletek egy része nem lesz használható, de nagy százalékban ezek közül kerül ki a végleges ötlet.

MIKOR HASZNÁLJUK? – Amikor minden csapattag kijelenti, hogy már kifogyott az ötletekből. Ez az érzés általában hamar elérkezik, de ahogy újabb ingerek és inspirációk érnek minket, képesek leszünk új ötleteket felvetni. Ez a technika ebben segít.

IDŐ – 5×1,5 perc az ötletelésre, 10 perc a megosztásra

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

 1. Mindenki egyénileg választ egy post-itet, amin olyan ötlet szerepel, ami tetszik neki, és leveszi a nagy lapról.
 2. Mindenki magához vesz egy csomag post-itet és egy filctollat.
 3. Jelzésre mindenki keres egy párt (lehetőleg nem a saját csapatából), és megosztják egymással, milyen ötleteket választottak.
 4. A két össze nem tartozó ötletet együtt megpróbálják úgy összekombinálni, hogy abból egy harmadik ötlet szülessen. (Nem baj, ha erőltetett lesz, csak az a fontos, hogy az új ötlet mindkét eredeti ötletből legalább 1-1 elemet tartalmazzon.)
 5. Ezt az ötletet mindketten felírják.
 6. Másfél perc után mindenki új párt keres, és megismétli a lépéseket – az eredetileg kiválasztott ötletét most egy másik ötlettel kombinálja.
 7. 5 kör után mindenki visszatér az eredeti csapatához, és megosztja a kombinációkat.

TIPP – A játékot úgy is játszhatjuk, hogy a kiválasztott ötleteket egy tetszőleges szóval vagy képpel kell kombinálni. Ebben az esetben nyomtassunk kis kártyákat különböző szavakkal vagy képekkel, amelyek közül minden körben újat kell húzni.

KELLÉK – Nagy lap, post-it, filctollak, stopperóra.

„Őrült 5-ös”

DEFINÍCIÓ – A csapattagok egyénileg 5 perc alatt 5 ötletet rajzolnak fel egy-egy post-itre.

FUNKCIÓ – Az ötletek sokszor nem szavak, hanem képek formájában jelennek meg először a fejünkben. Az egyszerű rajzok, firkák segítségével ezeket az ötleteket is meg tudjuk osztani másokkal. Az időkorlát pedig segít a gátlások felszabadításában, mivel nem ad lehetőséget arra, hogy értékeljük a saját ötleteinket. A képek a szabad asszociációkat is jobban segítik.

MIKOR HASZNÁLJUK – Az ötletelés fázisában bármikor – a közös ötletelés vagy a csendes ötletelés mellett is használhatjuk.

IDŐ – 5 perc.

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

 1. Mindenki maga elé készít 5 post-itet egymás mellé, és egy filctollat.
 2. Elindítjuk a stopperórát, és jelezzük, ha letelik egy perc.
 3. A jelzés pillanatában mindenki abbahagyja a rajzolást, és rátér a következő ötletre.
 4. Az 5 perc letelte után, a csendes ötleteléshez hasonlóan, a csapattagok megosztják egymással, ki mit rajzolt.

TIPP – Nagyobbakkal akár „Őrült 8-ast” is lehet játszani, hasonló szabályokkal, csak 8 percig. Ez még a tapasztaltabbaknak is nehéz feladat!

KELLÉK – Nagy lap, post-it, filctollak, stopperóra.

Csendes ötletelés (Brainwriting)

DEFINÍCIÓ – A csapattagok egyénileg gondolkodnak és ötleteket írnak fel meghatározott ideig, majd ezeket megosztják egymással.

FUNKCIÓ – A csendesebb csapattagok számára ez a módszer biztosítja, hogy az ő ötleteiket is meghallgassák. A közös ötletelésnél előfordulhat, hogy valaki dominánsabb, és a többiek gondolatai így háttérbe szorulnak.

MIKOR HASZNÁLJUK? – Érdemes a csoportos ötletelés előtt vagy után alkalmazni.

IDŐ – 5-10 perc az ötletek felírására egyénileg, a csapaton belüli megosztásra 15-20 perc.

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

 1. Mindenki maga elé készít egy csomag post-itet és egy filctollat.
 2. A rendelkezésre álló idő alatt igyekszik minél több ötletet felírni.
 3. Minden ötletet külön post-itre ír fel, röviden, olvashatóan.
 4. Ha lejárt az idő, az első csapattag felolvas egy ötletet, és felteszi egy nagy lapra. A többiek nem kommentálják, csak meghallgatják.
 5. Utána a következő csapattag is felolvas egyet az ötletei közül, és szintén felteszi a lapra.
 6. Így haladnak körbe, amíg mindenkinek elfogynak a post-itjei.
 7. Ezután mindenképpen érdemes egy második kört vagy egy közös ötletelést tartani, hogy tovább lehessen kombinálni és fejleszteni az első ötleteket.

TIPP – Érdemes már úgy feltenni a lapra az ötleteket, hogy a hasonlókat egymás mellé helyezzük el.

KELLÉK – Nagy lap, post-it, filctollak.

Közös ötletelés (Brainstorming)

DEFINÍCIÓ – A csapatok több megoldási javaslatot találnak ki a pontosított feladatkiírásban megfogalmazott problémára, amelyek közül később ki tudják választani a legjobbnak ítélt koncepciót. A klasszikus brainstorming szabályai a következők:

 1. Ne kritizálj! – A brainstorming célja a mennyiség, nem a minőség.
 2. Mondd ki az őrült ötleteidet is! – Az igazán újszerű gondolatok elsőre butaságnak tűnhetnek, mégis ezekből születnek a legkreatívabb megoldások.
 3. Építs a másik ötletére! – Ami ötlet elhangzik, ahhoz tegyél hozzá, hogy szerinted hogyan lehetne még jobb!
 4. Egyszerre csak egy beszéljen! – Fontos, hogy ne alakuljanak ki privát beszélgetések a csapaton belül.
 5. Fókuszálj! – Ne tereld el a beszélgetést! Amit kimondasz, valóban a témához kapcsolódó ötlet legyen!
 6. Dokumentálj! – Minden ötletet írjatok fel egy-egy post-itre, különben elvesznek a fontos gondolatok!

FUNKCIÓ – Minél több ötlet generálása egy intenzív beszélgetés során. Fontos, hogy a jól körülhatárolt feladatra minél több és minél többféle megoldás szülessen, hogy legyen miből kiválasztani a legjobbat!

MIKOR HASZNÁLJUK? – A divergens fázisokban, amikor nagy mennyiségű ötlet generálása a fontos. Egy-egy ötlet kifejtésére ebben a fázisban nem érdemes időt szánni. Minden elhangzó ötletet írjunk fel, de utána ugorjunk tovább egy következő megoldási javaslatra!

IDŐ – Általában kell legalább 30 perc arra, hogy a csapatok ráhangolódjanak a feladatra, és legyen idejük megbeszélni az ötleteket. Vegyük figyelembe, hogy az első néhány ötlet általában egysíkúbb és unalmasabb lesz: a kreativitás csak akkor indul be, ha kifogyunk az evidens válaszokból. Éppen ezért érdemes megszabni, hogy legalább 20-30 ötletig el kell jutni. Fél óra után azonban gyakran elfáradnak a csapatok, ezért ha tovább akarjuk folytatni, mindenképpen tartsunk szünetet, vagy adjunk segítséget valamilyen inspiráló játékkal, feladattal!

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

 1. Ismertetjük a közös ötletelés 6 szabályát (Ezeket akkor is elevenítsük fel, ha korábban már használtuk a technikát.)
 2. Az egyik csapattag felolvassa a pontosított feladatkiírást.
 3. Akinek van ötlete, az felírja egy post-itre, elmondja hangosan, és felteszi egy nagy lapra.
 4. A többiek ebből inspirálódva újabb ötleteket mondanak és írnak fel.
 5. Ha kifogytak az asszociációkból, új irányokat vetnek fel.
 6. Addig folytatják az ötletek szaporítását, amíg ki nem fogynak az időből.

TIPP – Az ötletelés során érdemes kiadni különböző feladatokat az egyes csapattagoknak, hogy a csapat biztosan minden szabályt betartson:

 • Időfelelős – nézi, hogy mennyi idő van még hátra, és ha kell, emlékezteti erre a többieket.
 • Fókuszfelelős – szól, ha a csapattagok más témáról kezdenek beszélni, vagy ha túlságosan belemelegednének egy-egy ötlet kifejtésébe.
 • Jegyzetfelelős – figyel rá, hogy minden ötlet fel legyen írva egy post-itre, és felkerüljön a nagy lapra.

KELLÉK – Nagy lap, post-it, filctollak.

Letölthető dokumentumok

példa 1
példa 2

Scroll to top