TÜKÖRJÁTÉK

Időigény 7 perc.

Tér- és eszközigény Tágas tér.

Fejleszthető képességek Kooperáció, empátia.

A játék menete Öt változatot ismertetünk.

  1. A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan távolságban, hogy kinyújtott karjuk (pontosabban az ujjhegyük) még ne érjen össze. A játszók egymás szemébe néznek – a szemkontaktust végig tartani kell. Egyikük az irányító, aki elmozdulhat, fintoroghat, gesztikulálhat. Társának feladata, mintha ő lenne a tükör, utána csinálni – a lehető legpontosabban, szinte vele együtt végezni – az összes mozdulatot (ha az irányító például bal kézzel mozdult, akkor a szemben lévő jobbal teszi ugyanezt). A fokozatosság elvét betartva előbb lassú kézmozdulatokat tükrözzünk, később gyorsabbakat, majd akár az egész testre kiterjedő mozdulatsorokat is. Az együttműködés sikere közös felelősség, nem csak a tükröző játékosé.
  2. A játék nehezebb változata. Az irányító szerepét megbeszélés, illetve külön jelzések nélkül veszik át és adják vissza a játszók. Erre a változatra hangsúlyosan érvényes (bár a többire is), hogy akkor játsszuk jól a tükörjátékot, ha a külső megfigyelő nem tudja megmondani, ki irányítja a mozgást.
  3. Szituációk tükrözése – az irányító játékos a vezető által megadott szituációnak megfelelően próbál követhető és tükrözhető cselekvéseket végezni. Nem könnyű úgy játszani, hogy társunk is bele tudjon helyezkedni a szituációba, de ez a cél.
  4. Szituációk páros tükrözése – négy játékos vesz részt benne. Az előzőnél is nehezebb változat. Az első páros (megegyezve a szituációban) kezdeményez, a második pedig igyekszik minél pontosabban tükrözni a látott mozdulatokat. (Korlátozza a lehetőségeinket, hogy páron belül és a tükröző páros felé is láthatónak kell lennie minden mozdulatnak.)
  5. Az utóbbi változat játszható úgy is, hogy nem a vezető adja meg a szituációt, hanem az irányító páros választ. A játék végén, az irányító funkció cseréje előtt, a tükröző páros feladata az értelmezés: miután tükröztek, szavakban is meg kell fogalmazniuk, kik és hol voltak, mi is történt közöttük.

Megjegyzés

Az egyes fokozatok nem egy foglalkozáson belül kerülnek elő: ha már megismerték a játszók az alapváltozatot, a következő alkalmak valamelyikén elővehetünk egy nehezebb variánst.

Scroll to top