RAJZOS ACTIVITY

Időigény Felhasználási módtól függően: 15-20 perc.

Tér- és eszközigény Szükséges hozzá rajzeszköz és kisebb papírok (Post-it vagy A6-os lapok).

Fejleszthető képességek Vizuális gondolkodás.

A játék menete Két változatot ismertetünk.

  1. A játék során a vezető felolvas nyolc fogalmat (például természet, sebesség, kapcsolat, félelem, akadály, siker, folyamat). Mindegyik után ad 20-30 másodpercet arra, hogy a játékosok lerajzolják ezt a fogalmat egy egyszerű szimbólummal egy-egy lapra. A cél nem egy szép rajz elkészítése, hanem hogy felismerhető legyen, melyik fogalomra gondoltunk. Amikor elkészültek a rajzok, tegyük ki őket a felolvasás sorrendjében a falra egymás mellé vagy a terem közepére és elemezzük, hogy ki milyen szimbólumot választott ugyanannak a fogalomnak a leírására!

Az eredmények valószínűleg hasonlóak lesznek, a “kapcsolat” fogalom ábrázolásához a legtöbb esetben, két kezet, két embert, egy szívet, két gyűrűt vagy több, vonalakkal összekötött kört rajzolnak az emberek. A “sebesség” fogalmánál vagy nagyon gyors (autó, repülő, futó ember), vagy lassú (csiga) dolgokat ábrázoló képekre számíthatunk. Válasszuk ki a hasonló rajzokat, beszéljük meg, hogy mi lehetett a szimbólum kiválasztásának logikája! Hangsúlyozzuk, hogy nincs rossz válasz!

Kérdezzük meg a kevésbé egyértelmű képeknél, hogy ki és miért azt rajzolta? A cél rámutatni arra, hogy komplex fogalmakat is képesek vagyunk vizualizálni, olyan módon, hogy azt mindenki megértse. Ennek az az oka, hogy rendelkezünk egy közös vizuális nyelvvel, amely mindenki számára érthető, és amelyen mindenki ki tudja magát fejezni – az is, aki nem rajzol nagyon jól. A játék lezárásaképpen megkérhetjük a csapatokat, hogy alkossanak egy képet, amin az összes szimbólum együtt szerepel, és egy történetté kapcsolódik össze.

  • Ha több időnk van, megtehetjük, hogy a rajzolási szakasz után szétterítjük a képeket a földön, és minden csapatnak adunk egy fogalmat, amely elhangzott. Nekik az a feladatuk, hogy összegyűjtsék az összes olyan képet, amely ezt a szót ábrázolja. Ezután megkérjük őket, hogy csoportosítsák az ábrákat, és mindenki sorolja fel, hányféle szimbólumot talált. Emeljék ki a leggyakoribb és az egyedülálló eseteket!

Megjegyzés

Ha egy téma, projekt vagy tananyag feldolgozásánál használjuk a játékot, választhatunk olyan fogalmakat, amelyek ehhez illeszkednek.

Scroll to top