KAPCSOLATI HÁLÓ

Időigény 5-10 perc.

Tér- és eszközigény Tágas, biztonságos tér szükséges.

Fejleszthető képességek Rendszergondolkodás.

A játék menete A térben véletlenszerűen helyezkednek el a játékosok. Arra kérjük őket, hogy szemeljenek ki titokban két embert a csoportból, s azokat mindvégig tartsák szemmel. Miután kiszemelték őket, eláruljuk: a feladat az, hogy a két személytől egyenlő távolságra kerüljenek; ha valamelyikük elmozdul, akkor korrigálják helyzetüket.

A játék kezdetén óhatatlanul mozgásba kezd a csoport, s ha egy mozdul, mozdul vele mindenki más is. A gyakorlat akkor ér véget, ha mindenki megtalálja helyét és a csoport nyugvópontra kerül. Ekkor a vezető odaléphet egy játékoshoz és elmozdíthatja őt pár lépéssel. A többieknek ekkor is tartaniuk kell a megfelelő távolságot. Meglátjuk, hogy szinte mindenkinek meg kell majd mozdulnia!

Megjegyzés

A rövid gyakorlat során a rendszerek működését tapasztalhatják meg a résztvevők. Ha a rendszer egy eleme mozdul, mozdul az összes többi is, változik az egész szisztéma. Ha úgy látjuk jónak, a játék ilyen olvasatára fel is hívhatjuk a figyelmet.

Scroll to top