A JÁTSZMA SZABÁLYA

Időigény 10 perc.

Tér- és eszközigény Ideális, ha körben tudunk ülni.

Fejleszthető képességek Rendszergondolkodás.

A játék menete

Egyvalaki kimegy a teremből. A bent maradók megegyeznek valamilyen szabályban – a kérdező feladata ennek kitalálása. Például a csoport úgy válaszol a feltett kérdésekre, hogy a fiúk mindig igaz, a lányok hamis válaszokat adnak. Vagy: a válaszokat az ábécé soron következő betűjével kezdik (az elsőt a-val, a másodikat b-vel és így tovább). A kérdező mindenkinek feltesz egy kérdést, s a kapott válaszok alapján próbálja megfejteni az adott játék szabályát.

Megjegyzés

A szabályok nem csak nyelviek, nyelvtaniak lehetnek, hanem például a gesztusokra, a tekintet irányára is vonatkozhatnak.

Scroll to top