BUMM

Időigény 7 perc.

Tér- és eszközigény Kör alakításhoz szükséges tér.

A játék menete Négy változatot ismertetünk.

  1. Körben ülünk és sorban elkezdünk számolni. Az első játékos egyet, a második kettőt mond, és így tovább. Akire a hetes vagy annak többszöröse jut (vagy olyan szám, amelynek második számjegye hetes), annak a szám helyett bumm-ot kell mondania. Például: „12, 13, bumm, 15, 16, bumm”. Aki téved, az kiesik.[1] Tévesztésnek számít az is, ha nem rögtön vágja rá a számot a játékos.
  2. „Nehezített” változat: az előző variáció gyakorlása után játszhatunk úgy is, hogy a számsor haladási iránya minden bumm után megváltozik, tehát például “13, bumm, 15” számok esetében ugyanaz a résztvevő mondja a 13-at és a 15-öt.
  3. A játék harmadik nehézségi fokozata: az irányváltásos variációban a hét többszörösei esetében bumm-ot mondunk, míg azoknál a számoknál, ahol hetes a második számjegy, bamm-ot kell mondani.
  4. Ha a játszók megszerették a formát, akkor újabb nehezítésekkel tehetjük ismét izgalmassá a játékot: megy a fenti c) változat, és közben minden negyedikre tapsolunk és/vagy minden hatodikra leguggolunk. (Ehhez hasonló újabb változatok kitalálása maradjon a mindenkori játékvezető lehetősége vagy „házi feladata”!)

Megjegyzés

Mind a négy változatra vonatkozik: tévesztés után elölről kell kezdeni. A játék más „szorzótáblákkal” is játszható. A legnehezebb a hetes szorzótáblával – kisebbeknél érdemes a könnyebbekkel kezdeni. A játék egész csoportban tanítható, de kisebb csoportokra válva játszható igazán (ha kellően gyors a játék, akkor 8-10 fős kiscsoportokban élvezetes és változatos tevékenységet jelent).


[1]              A kieséses játékok egy időre „lemondanak” a játszók egy részéről – ez semmiképpen nem jó. Előnyük viszont a versenyszellem, amely alkalmanként nagyobb összpontosításra, erőkifejtésre készteti a résztvevőket.

Scroll to top